สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ ผู้อนุรักษ์และสืบสานงาน ภูมิปัญญาการปั้นน้ำต้นของชาวล้านนาที่เกือบจะสูญหาย ไปจากแผ่นดินให้กลับมาคงอยู่ได้ในปัจจุบัน โดยมี จุดเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะการทำน้ำต้นมาตั้งแต่เด็ก และด้วยความเป็นคนท้องถิ่นบ้านน้ำต้น หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อใน การทำ น้ำต้น ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เห็นการปั้นน้ำต้นจากรุ่นพ่ออุ๊ย แม่อุ๊ยในชุมชน มาตั้งแต่จำความได้ ทำให้เกิดการซึมซับและเริ่มเรียนรู้ ได้มีโอกาสทดลองฝึกปั้น น้ำต้น จากการสังเกตและ จดจำเทคนิควิธีการทำจากพ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ช่างปั้นน้ำต้น ประจำชุมชน นายสมทรัพย์ สั่งสมฝีมืออยู่นานหลายปีจน กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ