ข้อกำหนดและเงื่อนไข


เมื่อเข้าร่วมหรือดูบริการของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือบริการใด ๆ ที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นส่วนหนึ่งหรือให้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ('ข้อกำหนดในการให้บริการ') บริการที่เสนอโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการและหรือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ยังไม่จำกัดเฉพาะบริการออนไลน์ ('บริการออนไลน์') และหรือด้วยตนเอง ('บริการ POS') หรือความเป็นไปได้ ของทั้งสอง บริการใดๆ ที่นำเสนอโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จะอ้างถึงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ว่า "บริการ" คุณลักษณะหรือเครื่องมือใหม่ใดๆ และทั้งหมดที่เพิ่มลงในบริการปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการด้วย คุณสามารถดูข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ https://sacitshop.com สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จะสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการโดยโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)


เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการของเราเป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตที่อาจส่งผลต่อคุณหรือไม่ คุณต้องอ่าน ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขการบริการนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ก่อนที่คุณจะสามารถเป็นผู้ใช้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้ เพื่อความเข้าใจที่ดีที่สุดของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) และบริการ โปรดอ่าน "ข้อกำหนดในการให้บริการ" อย่างครบถ้วนเพื่อทำความเข้าใจการแตกสาขาทางกฎหมายทั้งหมด การใช้ไซต์ sacitshop.com หรือบริการใดๆ ของไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดต

เงื่อนไขบัญชี

  1. คุณควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ในการเข้าถึงและใช้บริการ คุณควรลงทะเบียนสำหรับ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ("บัญชี") โดยให้ชื่อและนามสกุลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นตามความจำเป็น . สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อาจยกเลิกใบสมัครของคุณหรือลบบัญชีปัจจุบัน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ด้วยความระมัดระวังของเราแต่เพียงผู้เดียว
  3. คุณตระหนักดีว่า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จะใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เป็นเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการติดต่อสื่อสาร
  4. คุณมีหน้าที่รักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยของคุณเอง
  5. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวและเนื้อหาทั้งหมด เช่น ภาพถ่าย รูปภาพ บันทึก ภาพประกอบ เนื้อหาประกอบ เอกสารเสียง รหัส ข้อมูล หรือข้อมูลที่ถ่ายโอน รวบรวม สร้าง จัดเก็บ แสดง ส่งต่อ หรือแสดงบนหรือเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
  6. การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึง AUP ตามที่ได้ตัดสินใจไว้ในความรอบคอบของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เพียงอย่างเดียวจะทำให้การเป็นสมาชิกของคุณสิ้นสุดลง