นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) และรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทราบและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อผูกมัด ตามนโยบายที่ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยได้เป็นผู้กำหนดขึ้น เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เราและ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จะบันทึกข้อมูลนั้นเอาไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทางเราไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบ โดยข้อมูลที่เรา บันทึก มีดังต่อไปนี้


1.ข้อมูลที่เปิดเผยกับทางเว็บไซต์

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และได้ลงทะเบียน (Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการ ทางบริษัทจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname), ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดส่งสินค้าสินค้า (Billing or Shipping Address), เขตไปรษณีย์ (ZIP Code), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number), รูปภาพแสดงตัวตน (Avatar), เพศ (Gender), วันเกิด (Birth Date) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) รวมถึงประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่าน (Order History) เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อเราและจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเราและเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านเท่านั้น


2.ข้อมูลที่ระบบเก็บโดยอัตโนมัติ

เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามความสมัครใจของท่านก่อน เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type), โดเมนเนม (Domain Name), บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม, เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น


3.ข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่น ๆ

ทางเราอาจได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการจากช่องทางอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook, Line รวมถึง Apple ID สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้งานแอปพลิเคชันบน อุปกรณ์ของทาง Apple เป็นต้น โดยทางเราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ตามข้อมูลที่สามารถเก็บมาได้จากช่องทางนั้น ๆ เช่น การเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ระบบจะมีการดึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ใน Facebook มาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้บริการ (Username), อีเมล์แอดเดรส (Email Address), และ รูปภาพแสดงตัวตน (Avatar) เป็นต้น และเนื่องด้วยเว็บไซต์และบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปกับเว็บไซต์อื่น เราอยากแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น เบอร์โทร ที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าในเรื่องอื่นๆ ในการบริการ


การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นโดยในกรณีใด ๆ ที่บริษัทต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการเว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop

2.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop

3.เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop

4.เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า(ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา) สำหรับคำสั่งซื้อของท่าน

5.เพื่อการระบุตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) ในการเข้าใช้งาน

6.เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น รหัสผ่าน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์แอดเดรส เป็นต้น บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสในฐานข้อมูล ในกรณีที่ทางเราได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งสินค้า จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย


การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทางเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับทางเรา(สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย) ได้ที่เมนู ติดต่อเรา


การลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยท่านสามารถติดต่อกับทางเราเพื่อแจ้งความต้องการลบหรือทำลายข้อมูล ได้ที่เมนู ติดต่อเรา โดยการลบข้อมูลหรือถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง เช่น การเข้าจัดการ profile และการสั่งซื้อสินค้าของทางเรา เป็นต้น

นโยบายคุกกี้ (Cookies)


คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล text files บนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน คุกกี้เป็น ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการมีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บบราวเซอร์(ถ้าท่านอนุญาต) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ตามรหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่าว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะแต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในบราวเซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.sacitshop.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้