ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์

0 3536 7054-9

โทรสาร

0 3536 7050-1

สายด่วน

1289

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

ส่งข้อความ