สงคราม งามยิ่ง

นายสงคราม งามยิ่ง เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรที่มีการทอผ้าไว้ใช้เองในครอบครัว ในช่วงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ในขณะที่นายสงครามอายุได้เพียง 3 ปี คุณพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว ได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้ครอบครัวมีความยากลำบากนายสงครามจึงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และต้องช่วยแม่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเรื่อยมา อำเภอชนบทที่นายสงครามอาศัยอยู่นั้น เป็นแหล่งหัตถกรรมทอผ้าไหมมัดหมี่ที่ขึ้นชื่อประจำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อนายสงครามอายุได้ 13 ปี ได้เล็งเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ จึงชักชวนพี่สาวและ น้องสาวไปรับจ้างทอผ้าที่โรงทอไหมไทย ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกการทอผ้าไหมที่โด่งดังในอดีต นายสงคราม จึงได้เรียนรู้พื้นฐาน "การทอผ้าไหม และการทอผ้ามัดหมี่" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อสั่งสมประสบการณ์ การทอผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ได้ระยะหนึ่ง จึงเกิดความชื่นชอบในการทอผ้าไหม และด้วยใจรักประกอบ กับทักษะความชำนาญในฝีมือ จึงได้ยึดการทอผ้าไหมอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมา