ข่าวสารสินค้าแนะนำ

PRE ORDER ผ้าซิ่นตีนจก ลายเชียงแสนน้อย และลายเชียงแสนหลวง

visibility 495 account_circle ADMIN

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีเคมี


เทคนิค การทอจกลายด้วยขนเม่น


ขนาด กว้าง 180 cm. สูง 105 cm.


ผ้าซิ่นตีนจกลวดลายเชียงแสนน้อย

และเชียงแสนหลวง เป็นหนึ่งในลายเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ทอด้วยฝ้ายเข็นมือ

ย้อมสีเคมี ของชุมชนหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม โดย ครูวิไล แก้วชมภู