Pre-Order

Pre-Order ช่อกุหลาบดินหอม

visibility 713

ทำจากดินเผาจากอ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี แหล่งชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องปั้นดินเผามาเนิ่นนานด้วยตัวดินสูตรเฉพาะที่มีส่วนผสมของดินเหนียวและดินขาว นำมาผลิตเป็นดอกไม้ดินที่ปั้นขึ้นรูปด้วยการใช้เทคนิคบีบดิน เพื่อให้ดินมีความพรุนสามารถเก็บกักความชื้นได้มากด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้เมื่อฉีดหรือหยดน้ำหอมลงไปแล้วตัวดอกไม้จะทำการดูดซับน้ำหอม และค่อยๆ กระจายกลิ่นหอมออกมาอย่างต่อเนื่องๆโดยการฉีดครั้งหนึ่งจะมีอายุการกระจายน้ำหอมอยู่ที่ 4-5 วัน

ช่อกุหลาบดินหอม” ผลิตภัณฑ์จาก ครูพงษ์พันธุ์ ไชยนิล ครูช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2565 ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือSACIT ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ให้เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดที่มีเอกลักษณ์จากเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาสมัยใหม่ ที่มีความน่าสนใจ รูปลักษณ์ทันสมัยมีรูปแบบการใช้งานที่มากกว่าการเป็นแค่ของที่ระลึกสำหรับตั้งโชว์