เหลื่อม สิงห์ชัย

นายเหลื่อม สิงห์ชัย เกิดและเติบโตมาในครอบครัว เกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อใช้งานในครัวเรือนด้วยตนเองตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เช่นเดียวกับการทำ “ประทุนเกวียน” ที่นายเหลื่อมได้ เรียนรู้วิธีการทำจากคุณพ่อ (นายสุข สิงห์ชัย) ตั้งแต่อายุ เพียง 10 ปี เริ่มจากทดลองขึ้นโครงเกวียนด้วยตนเอง ด้วยการนำไม้ไผ่มาสานขึ้นรูปเป็นโครง จนสามารถนำมา ประกอบเป็นประทุนเกวียนได้สำเร็จเป็นคันแรก เมื่ออายุ ได้เพียง 15 ปี