เวียง ตั้งรุ่น

นายเวียง ตั้งรุ่น นับเป็นผู้สืบทอดการทำว่าวควาย คนสำคัญในจังหวัดสตูล ที่ยังคงสืบสานประเพณีขึ้นชื่อ ประจำจังหวัดมาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ความชื่นชอบในการละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มี ความสนใจใน “ว่าวไทย” ซึ่งเป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยม ในจังหวัดสตูล ซึ่งนายเวียงมีฝีมือในการประกอบว่าวไทยใน ทุกรูปแบบ เช่น ว่าวงู ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าววงเดือน ว่าวนก ว่าวระใบ และโดยเฉพาะว่าวควาย ที่นายเวียงให้ ความสนใจมากเป็นพิเศษ เนื่องด้วยเอกลักษณ์ที่มีความ แตกต่างจากว่าวชนิดอื่น โดยเฉพาะลักษณะคล้ายกับ ตัวควายและเสียงที่ดังก้องกังวาลเมื่อลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ทำให้นายเวียงเกิดความสนใจและได้ลงมือคิดค้นวิธีการทำ และทดลองทำโครงสร้างว่าวควายด้วยตนเองตั้งแต่อายุ ได้เพียง 5 ปี